Korzyści wynikające z umieszczenia serwisu WWW
w sieci Internet

Olbrzymi zasięg
Po komercjalizacji Internetu w latach 90-tych stał się on medium łączącym ponad 100 mln. użytkowników na całym świecie. W rankingu krajów Europy Środkowowschodniej Polska zajmuje pierwsze miejsce, dzięki polskim internautom, których liczba przekracza 5 mln. i cały czas wzrasta.

Ciągły dostęp dla potencjalnego klienta

Możliwość ciągłego dostępu do informacji o firmie czyni z Internetu bezkonkurencyjne medium marketingowe.

Nowoczesny sposób komunikacji z otoczeniem rynkowym

Obecnie Internet stał się nowoczesnym sposobem przepływu informacji umożliwiającym aktywne posługiwanie się przekazami informacyjnymi i marketingowymi z klientami, partnerami, współpracownikami, itd.

Interaktywny kontakt użytkownika
z przekazem marketingowym

Użytkownik samodzielnie i selektywnie przegląda strony WWW. Może w dogodnym dla siebie czasie zaznajomić się z serwisem i złożyć zamówienie.

Elastyczność

Nakłady na wprowadzenie aktualizacji elementów np. tekstów w stworzonej już stronie WWW są niewielkie w porównaniu do nakładów niezbędnych do wprowadzenia zmian w tradycyjnych nośnikach reklamowych.

Brak przesytu reklamą w Internecie

Z sondaży publikowanych w mediach wynika, że internauci, są przychylni reklamie w sieci, zwłaszcza tej nienatarczywej. Uważają, że z serwisów WWW można łatwiej i więcej dowiedzieć się o produktach niż z reklam zamieszczanych w innych mediach