Badania i anializy


analiza efektywność dzialań promocyjnych:
- szczegółowe statystyki usługodawców, systemów banerowych itp.
- oglądalność serwisu WWW Klienta w stosunku do okresu przed rozpoczęciem kampanii,
- cechy domen, z których realizowano połączenia z serwisem WWW Klienta,
- analiza statystyk w poszukiwaniu potencjalnych odbiorców

przygotowanie realizacji badań:
- ustalenie zakresu badań i wybór metody badawczej
- wyznaczenie badanych celów
- ustalenie schematu badania
- raport wyników badania
- wnioski i decyzje w oparciu o uzyskane wyniki badań

internetowe badania:
- profil użytkownika
- badania rekrutacyjne
- ankietowe (np.: cel odwiedzin, ocena witryny)
- negatywne spostrzerzenia

przykłady badań w sieci internet:
- profil użytkownika portalu Wirtualna Polska: http://www.wp.pl/wp/profil.html
- profil użytkownika witryny www.chip.pl http://www.chip.pl/reklama/chipternauci
- badanie liczby odwiedzin portalu Wirtualna Polska: http://reklama.wp.pl/audyt.html