Kompleksowa Internetowa Kampania Promocyjna

przygotowanie i realizacji internetowych kampanii promocyjnych firm, marek, wirtyn.
Anializa i planowanie

ustalenia:
- cel kampanii (promocja firmy, produktu, usługi, witryny WWW, jubileuszu, oferty specjalnej)
- grupa docelowa (określenie grupy odbiorców działań w internecie)
- budżet kampanii (ustalenie kosztów kampanii w oparciu o badania tak by przyszłe działania
  przyniosły największy efekt)
- wybór technologii

przygotowanie strategii (briefu)
- analiza konkurencji, analiza branży (sposób promocji, reklamy)
- ustalenie celów kampanii (na podstawie grupy docelowej i technologii)
- ustalenie niezbędnych informacji do planowania kampanii (budżet, fazy realizacji)
- promotion-mix kampanii (ustalenie form promocji, kanałów dotarcia do grupy docelowej)


Realizacja

sprzedaż mediów
- wybór mediów w oparciu o badania (np: wybór serwisów do promocji banerów,
  wybór operatora kont darmowych)
- rezerwacja i wykup reklamy w mediach
- dobór miejsc reklamowych,
- czas trwania kampanii i jej intensywność,

produkcja reklam
- opracowanie materiałów reklamowych zachowując wizerunek firmy
  promowany w tradycyjnych mediach (np: baner, teksty, słowa kluczowe, opisy)


Badania i anializy działań promocyjnych

- monitorowanie kampanii
- badanie i anializa utworzenie raportu
- pomiar efektywności kampanii.