Aktualizacja, utrzymanie gotowego serwisu WWW

nasza oferta aktualizacji i opieki technicznej

obejmuje:
- bierzącą aktualizacje danych, korekty stron WWW
- dokładnie planowane większe aktualizacje i rozbudowy serwisów i witryn WWW
- na życenie: budowa systemu intuicyjnej prostej aktualizacji poprzez przegladarkę WWW
- utrzymanie i opieka techniczna nad serwisem WWW
- sugestje rozbudowy i zmian w serwisie
- sugestje wprowadzania nowych rozwiązań i technologii

 
A K T U A L I Z A C J A

 ilość drobnych zmian w miesiącu
(większe zmiany liczone będą jak dwie(trzy) mniejsze)
abonament
kwartalny
do 6
drobnych
zmian
do 15
drobnych
zmian
do 30
drobnych
zmian
do 90
drobnych
zmian
do 200
drobnych
zmian
do 300
drobnych
zmian
cena 40 zł 80 zł 120 zł 300 zł 500 zł 600 zł
 ilość drobnych zmian w miesiącu
(większe zmiany liczone będą jak dwie(trzy) mniejsze)
abonament
miesięczny
do 2
drobnych
zmian
do 5
drobnych
zmian
do 10
drobnych
zmian
do 30
drobnych
zmian
do 100
drobnych
zmian
cena 15 zł 35 zł 60 zł 130 zł 250 zł
 
Większa jednorazowa zmiana w przypadku braku abonamentu - 50zł